Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Az öregedés okai képes leírás - Anti aging.tlap.hu
részletek »

Az öregedés okai - Anti aging.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: antiaging.tlap.hu » Az öregedés okai
Keresés
Találatok száma - 8 db
A rossz étrend öregít!

A rossz étrend öregít!

A korral járó változások mindannyiunkat elérnek, ez természetes. Nem lehet szüneteltetni vagy felfüggeszteni, akármit is ígérnek a reklámok. De lehet szépen és lassan csinálni. Egy egészségtelen diéta viszont a normális öregedési folyamatot képes vészesen felgyorsítani és éveket öregíteni rajtunk. Nem csak a külsőnk sínyli meg a dolgot! A szervezet belső felső felépítése is megroppanhat. Nagyon fontos az étel minősége! Számtalan vizsgálat igazolta, hogy a gyorsételek gyulladásos folyamatokat okoznak a szervezetben, mivel az ilyen az alacsony minőségű ételek tele vannak transz zsírokkal. Hogy tűnhetünk-e öregebbnek attól, hogy olcsó ételt eszünk? Abszolút igen! Persze nem a külsőnk az egyetlen tétje a rosszul összeállított étrendnek. Túl sok gyulladáskeltésre hajlamos vagy az artériák elzárásával fenyegető étel fogyasztása belül legalább annyira öregíti a szervezetet, mint kívül.

A rövid élet titka

A rövid élet titka

Az amerikai Newsweek folyóirat szerint talán nincs messze az idő, amikor bárkiről nyomban születése után megállapítható, vajon matuzsálemi korra számíthat-e e Földön, avagy sajnálatosan korán kénytelen lesz búcsút mondani az evilági létnek. Korántsem titokzatosan mosolygó jósnők suttogják majd az ítéletet baljós hangulatú, lefüggönyzött ablakok mögött, hanem csillogó, ultramodern laboratóriumokban, szakszerűen munkálkodó genetikusok adnak tájékoztatást az elkerülhetetlenről. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kutatói úgy vélik ugyanis, felfedeztek egy olyan gént, amely jelzést adhat arról, hogy hordozója milyen hosszú élettartamra számíthat. A Johns Hopkins kutatói három különböző népcsoporthoz tartozó egyéneket vizsgálva, mindhárom esetben egybehangzóan azt állapították meg, hogy azok az emberek, akik a gén mutáns változatából két példányt hordoznak, 65 esztendőnél rövidebb életútra számíthatnak.

Az ember és öregedése

Az ember és öregedése

A ma embere méltán teszi fel a kérdést: lehetséges-e öregség nélkül megöregedni, majd csendben, békén elszunnyadni? A kérdés megválaszolása még várat magára. Vágyak, feltételezések lengik körül, miközben a gerontológusok több más tudományág tudósaival együttműködve, vizsgálják az élő világot térben, időben és összefüggéseiben, molekuláitól egyedeinek, fajainak sajátos rendszeréig. Nap mint nap szenzációs hírekben közlik a médiumok a csodás matuzsálemek titkait, a hosszúéletűség módszereit. A nyugdíjasság olyan élethelyzet, mely társadalmi megegyezéssel, mesterségesen kialakított élethelyzet, és kevésbé az ún. idősödés valódi mutatója, ezért sajátos élethelyzetként, kihívásokat, sajátos feladatokat jelent mind az egyén, mind a közösség számára. Tény, hogy az életút második felét vezeti be és többnyire egybeesik a biológiai, pszichológiai és szociológiai öregedés áthajlási szakaszaival. Az emberi különbözőségek többszintű oka miatt az idősek sokkal inkább különböznek egymástól, mint a fiatalabbak, különösen élettörténetük eltérősége miatt. Ugyanakkor számos hasonló jellegzetesség alapján, bizonyos öregtípusok ismerhetők fel mindennapi életünkben.

Vitamin magazin hírek
Gyerekvitaminok - Melyik a legjobb?
Gyerekvitaminok - Melyik a legjobb? Az egészséges életmód kialakítása úgy gondolom szerves részét képezi a gyermeknevelésnek. A szülők óriási felelőssége, hogy a szoptatás után, a gyermek számára milyen életmódot és táplálkozási szokásokat vezetnek be. A szülőknek nincs könnyű dolguk, hiszen a környezetszennyezés, a mezőgazdaságban használt műtrágyák és gyomírtószerek következtében...
Gátak a gyógyulás útjában!
Gátak a gyógyulás útjában! Hippokratész: - A táplálékod legyen az orvosságod, és az orvosságod a...
Gyógyulás rákból!
Gyógyulás rákból! Manapság már minden gyógynövénynél, gyógygombánál, vitaminnál és...
Az öregedés aktuális kérdései

Az öregedés aktuális kérdései

Az öregedés többtényezős és többdimenziós életfolyamat, amelynek kialakításában és kimenetelében érvényesül a biológiai, pszichológiai és szociológiai meghatározottság. Megismerése és értelmezése rendszerszemléletet igényel, azzal a megközelítési móddal, hogy ezen belül egyéni, korcsoportos és nemi különbségek figyelembe vétele szükséges. Az öregedés imázsa kultúrafüggő, nehezen befolyásolható, de a következetes tudományos felvilágosítás és a nevelés pozitív hatása érvényesülhet. A biológiailag, genetikailag megalapozott, egyéni életprogram személyes pszichoszociális meghatározottsággal 'fejlődik' az emberi fajra jellemző végső öregségi élethatárig. Ez a pszichoszociális meghatározottság kultúra-, társadalom- és személyiségfüggő rendszerben valósul meg. Az öregedés minősége és tartalma a kihívásokkal való megküzdés eredménye. Napjainkban, amikor az átlag életkilátás növekszik, és az ember tovább él mint valaha, az emberiség tömeges gondjainak meghatározójává vált az öregedés és az öregkor, ugyanakkor kimondhatjuk, hogy a legújabb kor 'hosszabb életűsége' egyben az emberi civilizáció diadala is!

Az öregedés hálózatos okai

Az öregedés hálózatos okai

A biológiának kevés olyan komplex jelensége van, mint az öregedés. Annak ellenére, hogy az utóbbi években egyre több 'öregedés-gént' sikerült megtalálni, az öregedés molekuláris magyarázatára szolgáló elméletek szinte mindegyike rendszerszemléletet alkalmaz, és a hálózatos megközelítéssel jól összhangba hozható. Cikkünkben e gondolatmenetet követve foglaljuk össze az öregedő hálózatok, öregedő sejtek és szervezetek legfontosabb sajátosságait. Az öregedésre jellemző véletlen hibák a hálózatok gyenge kölcsönhatásainak károsításával és moduljaik szétkapcsolásával hozzájárulnak az öregedő rendszerek növekedő instabilitásához, dezintegrálódásához és zajához. A csökkenő energiaforrások miatt az öregedő rendszer a legfontosabb funkciókra korlátozza magát. Mindezen folyamatokat a fiatal rendszerekben észrevétlen maradó, de a megnövekedett zaj miatt az öreg rendszer ingerküszöbén 'átcsúszó' jelekre adott válaszok egy hálózati szinttel feljebb is hangsúlyossá teszik. A jelenleg egyre jobban elterjedő multi-target gyógyszerek és gyógyszerkombinációk hatékonyan segíthetik az öregedő szervezetet e káros hatások kivédésében.

Az öregedés sejttani és genetikai alapjai

Az öregedés sejttani és genetikai alapjai

A soksejtű szervezetek élete a megtermékenyítéstől a halálig tart. Az élet első szakaszában a progresszív, felépítő, míg a másodikban a regresszív, lebontó folyamatok kerülnek túlsúlyba. Ekkor beszélhetünk az öregedésről, amelyet a legáltalánosabban úgy határozhatunk meg, hogy olyan változások sorozata, amelyek csökkenő működési kapacitásokhoz vezetnek. Csökken a szervezet alkalmazkodó és ellenálló képessége, ezért számos, az időskorra jellemző betegség alakulhat ki. Az élő szervezetekben az öregedés jelei a szerveződés különböző szintjein jelentkeznek: molekuláris, organellum, sejt, szövet, szerv és magának a szervezetnek a szintjén. A tanulmányban elsősorban a sejtszintű öregedés újabb eredményei foglaljuk össze, és csak kevéssé térünk ki a szervezetszintű öregedésre. Az öregedés okainak magyarázatára nagyon sok, különböző kísérleti adatokkal alátámasztott elmélet született, amelyek alapvetően két csoportba sorolhatók. Az egyikbe azok, amelyek az öregedést belső tényezőkkel magyarázzák, és azt célszerű eseményekre alapozzák. A másik csoportba viszont azok tartoznak, amelyek külső károsító hatásokkal, véletlenszerű eseményekkel magyarázzák az öregedést.

Öregedési elméletek

Öregedési elméletek

A Magyar Tudomány egyik tematikus összefoglalójában (Magyar Tudomány 2002/4) Az öregedés élettani és társadalmi jelenségei címmel átfogó tanulmányok jelentek meg kiváló tudósaink tollából, melyekben az öregedés számos aspektusát vizsgálták meg. Az alábbiakban néhány gondolatot fűznék a tanulmányokhoz, különös tekintettel az öregedés elméleteire. Öregedési elméletek Elsőként az öregedési elméletekkel kapcsolatos elképzeléseket vázolom, természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen ahogyan Ádám György (2002) említette a gerontopszichológiával kapcsolatban: '...ahány nagy tekintélyű, hajlott korú karizmatikus pszichológus, annyi öregkori szubjektív esszé!', ugyanígy jellemezhetnénk az öregedési elméleteket is: ahány öregedéskutató, legalább annyi öregedési elmélet. Nyilvánvaló, hogy a terjedelmi korlátok határt szabnak mind a felvethető témák számának, mind pedig kifejthetőségüknek, ezért csak néhány - általam fontosabbnak tartott - kérdéskör érintésére van lehetőség. Az utóbbi néhány évtizedben jelentek csak meg tudományos igényű elképzelések, munkahipotézisek, az ezt megelőző elképzelésekről Gruman (1966) művében olvashatunk (hátul az irodalomjegyzékben néhány jelentősebb örege

Tudományos megközelités

Tudományos megközelités

Az öregedés többtényezős és többdimenziós életfolyamat, amelynek kialakulását és kimenetelét biológiai, pszichológiai és szociológiai tényezők határozzák meg. Megismerése és értelmezése rendszerszemléletet igényel, s igen fontos, hogy figyelembe vegyük az egyéni, korcsoportos, évjárati és nemi különbségeket. Az öregedés imázsa kultúrafüggő, alig és nehezen befolyásolható, de a következetes tudományos felvilágosítás és a nevelés pozitív hatása érvényesülhet. A biológiailag, genetikailag megalapozott, egyéni életprogram személyes pszichoszociális meghatározottsággal 'fejlődik' az emberi fajra jellemző végső öregségi élethatárig. Ez a pszichoszociális meghatározottság kultúra-, társadalom-, személyiségfüggő rendszerben valósul meg. Az öregedés minősége és tartalma a kihívásokkal való megküzdés eredménye. Napjainkban, amikor az átlag életkilátás növekszik, az ember hosszabban él, mint valaha, az öregedés és az öregkor egyfelől az emberiség egyik alapvető gondjává vált, ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy a legújabb kor 'hosszabb életűsége' egyben az emberi civilizáció diadala is. Az öregedés rendszerszemléleti megközelítéséhez és megértéséhez a globális adatok, valamint a magyar de

Tuti menü